Long An: Các khu công nghiệp thu hút 19 dự án đầu tư mới trong quý I/2023

Đến nay, toàn tỉnh Long An có 37 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch là 12.285,4 ha.

Theo UBND tỉnh Long An, trong quý I/2023, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Long An thu hút 19 dự án đầu tư mới, trong đó có 15 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 4 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư cấp mới 178,23 triệu USD và 12.965,33 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 15 dự án điều chỉnh vốn, gồm 13 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn 17,03 triệu USD và 2 dự án trong nước điều chỉnh tăng vốn 161,5 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh Long An có 37 KCN với tổng diện tích quy hoạch là 12.285,4 ha. Trong đó, có 35 KCN đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam, với tổng diện tích 11.944,9 ha và 2 KCN nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Long An, với tổng diện tích 340,5 ha.

bung-no-bat-dong-san-cong-nghiep-nam-2021

Trong số này, có 24 KCN đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư, với diện tích đất công nghiệp nghiệp là 4.278 ha, thu hút được 1.771 dự án đầu tư (gồm 858 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 5.778,1 triệu USD và 913 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 116.691 tỷ đồng), với diện tích đất đã cho thuê là 2.743,2 ha, tỷ lệ lắp đầy đạt 64,1%.

Đối với khu kinh tế cửa khẩu, đã có 2 dự án FDI thuê 21,2 ha đất, với vốn đầu tư 75 triệu USD và 2 dự án trong nước thuê 0,66 ha đất.

Có 18 KCN đi vào hoạt động với tổng diện tích đất KCN được quy hoạch là 2.905,5 ha (diện tích đất tự nhiên khoảng 4.076,2 ha), trong đó diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 2.520,4 ha (diện tích đất tự nhiên khoảng 3.512 ha), tỷ lệ lấp đầy đạt 86,7%.

Hiện nay, diện tích “đất sạch” còn lại trong các KCN trên địa bàn tỉnh Long An sẵn sàng cho thuê là 740,58 ha, với giá thuê đất dao động từ 140 – 300 USD/m2/chu kỳ thuê.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *