Hệ số K Bình Dương năm 2021 thay đổi như thế nào?

Hệ số K là thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong các giao dịch đất đai. Đây là một phương pháp định giá đất quan trọng. Tuy nhiên làm sao để xác định được hệ số K? Tính giá đất theo hệ số K như thế nào? quy định mới nhất về hệ số K tại Bình Dương có thay đổi gì?

Hệ số K là gì?

Hệ số K chính là tên cách viết tắt của hệ số điều chỉnh giá đất. Đây là hệ số dùng để tính giá đất theo khung giá của nhà nước quy định. Hệ số K đất đai do UBND các tỉnh quy định và sẽ có thay đổi theo từng năm. Việc không cố định này nhằm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế thực tế tại địa phương.

UBND cấp tỉnh sẽ điều chỉnh hệ số giá đất cao hoặc thấp hơn mức quy định chung nếu đất ở vị trí có hệ số K không giống với quy định chung trong khu vực và được quy định trong quyết định điều chỉnh hệ số K trong giá đất năm đó tại địa phương. Nếu vẫn chưa thể xác định được hệ số K thì UBND tỉnh dùng hệ số điều chỉnh trước đó.
Cách tính giá đất theo hệ số K

he-so-k-gia-dat-binh-duong-2021
Hệ số K tỉnh Dương có nhiều thay đổi trong năm 2021

Theo quy định của Nghị định 96/2019/NĐ-CP và Thông tư 33/2017/TT- BTNMT thì cách tính giá đất theo hệ số K được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Khảo sát và thu thập thông tin

– Tiến hành khảo sát và thu thập thông tin giá đất. (Ít nhất là 3 mảnh đất đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất không quá 2 năm). Nếu như khu vực đó không có đủ thông tin thì có thể thu thập thông tin giá đất tại các khu vực lân cận. Với tiêu chí có cùng điều kiện tương tự.

– Đối với vị trí đất xác định được chi phí; các khoản thu nhập thì cần thu thập và khảo sát thông tin với ít nhất 3 mảnh đất để xác định giá đất.

– Thu thập thêm tất cả các thông tin về điều kiện kinh tế và xã hội tại địa phương đó.

Bước 2: Xác định giá đất phổ biến của từng vị trí đất

– Dựa vào những thông tin đã thu thập được trước đó để đưa ra các số liệu thống kê giá đất thị trường đối với từng khu vực.

– Tùy vào vị trí đất, giá đất sẽ được xác định theo khung giá phổ biến trên thị trường. Nếu giá đất chỉ tập trung vào một khoảng giá thì có thể xác định giá đất bằng cách lấy bình quân giá trong khoảng giá đó.

Bước 3: Xác định hệ số K

Căn cứ vào giá đất trong bảng giá đất; giá đất phổ biến trên thị trường; điều kiện phát triển KT-XH tại địa phương đó mà người ta sẽ xác định được hệ số K.

Trong trường hợp không có đủ thông tin về giá đất thì người ta sẽ căn cứ vào điều kiện phát KT – XH tại địa phương. giá đất trong khung giá đất và giá đất cụ thể được các đơn vị; cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Bước 4: Tính giá đất của mảnh đất

Cách tính giá đất theo hệ số K sẽ có công thức sau:

Giá đất của mảnh đất = Hệ số điều chỉnh giá đất x Giá đất trong bảng giá đất

he-so-k-gia-dat-binh-duong-2021

Hệ số K Bình Dương năm 2021 biến đổi ra sao

Quy định về hệ số K Bình Dương năm 2021 để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Là tỷ lệ giữa giá đất phổ biến trên thị trường so với giá đất do UBND tỉnh Bình Dương quy định.

Đối tượng áp dụng là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xác định giá đất cụ thể; tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài doanh, nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; giao đất; cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công; tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quy đinh này áp dụng với các trường hợp: Khi xác định giá trị thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo giá đất trong bảng giá đất) thì áp dụng hệ số K để thực hiện; thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công.

he-so-k-gia-dat-binh-duong-2021
Thị trường đất nền Bình Dương sôi động

Quy định cũng bổ sung các nội dung:

– Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 4.0 đến dưới 6,0 lần; thì Hệ số K được tính tăng thêm 5%.

– Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 6,0 đến dưới 8,0 lần; thì Hệ số K được tính tăng thêm 10%.

– Hệ số K được tính tăng thêm 15% đối với các thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 8,0 đến dưới 10,0 lần.

– Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 10,0 đến dưới 11,5 lần; thì Hệ số K được tính tăng thêm 20%

– Thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất từ 11,5 đến 13,0 lần; thì Hệ số K được tính tăng thêm 25%

– Cuối cùng, thửa đất hoặc khu đất có hệ số sử dụng đất trên 13,0 lần; thì Hệ số K được tính tăng thêm 30%.

Trên đây chính là những thông số về hệ số K Bình Dương năm 2021. Một lưu ý trong việc định giá đất theo hệ số K là phải thực hiện đủ quy trình 3 bước. Tức là không được áp dụng ngay công thức mà phải thông qua các bước làm cơ bản như khảo sát thông tin, xác định hệ số K…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *